Į turinį

7-8 klasės

Pamokos planas

Pamoka 1 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Įvadas 20-25 min.
 • Supažindinimas su tema
 • Sukelti susidomėjimą/ sąmoningumo formavimas
 • Supažindinti su įvairiomis rolėmis (auka, kaltininkas, stebėtojas…)
Pažiūrėkite filmą „Let´s fight it together“ („Kovokime su tuo kartu“) kartais jį sustabdydami ir aptardami tai, ką matėte:
 • Kartu su mokiniais pažiūrėkite video filmą ir po 5:05 min. sustabdykite
 • Paklauskite mokinių, kaip baigsis filmas
 • Nekomentuojant pabaigti žiūrėti filmą iki galo
 • Pasibaigus filmui: diskusija ir įvykių aptarimas
Diskusija pamokoje Kompiuteris ir projektorius, vaizdo klipas (turi būti prieiga prie interneto)
Sąvokos "Elektroninės patyčios" paaiškinimas 10 min. Kartu sugalvoti elektroninių patyčių apibrėžimą Sąvokos aiškinimas naudojantis lenta
 • Minčių žemėlapio metodas: lentos viduryje nupiešiamas debesis, jame užrašoma sąvoka „Elektroninės patyčios“. Mokiniai sukuria minčių žemėlapį šia tema.
 • Diskusija pamokoje
 • Piešinys lentoje/ minčių lietus
Lenta
Skirtumas tarp tradicinių patyčių ir elektroninių patyčių 5-10 min. Skatinti suvokimą apie naują patyčių rūšį ir su tuo susijusiomis pasekmėmis Aiškinimas skirtumų ir bendrų ypatumų tarp „tradicinių“ patyčių ir internetinių patyčių
 • Perbraukite aiškų brūkšnį per žodį ir padalinkite jį į du žodžius „elektroninės“ ir „patyčios“
Diskusija pamokoje

Pamoka 2 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Trumpas pakartojimas 5 min. Medžiagos įtvirtinimas Temos pakartojimas
 • Paklauskite mokinių , kas buvo jiems svarbiausia, ypač kas liečia sąvoką "Elektroninės patyčios", taip pat aptarkite video filmuko turinį.
 • Ar turite dar klausimų iš paskutinio skyriaus?
Diskusija pamokoje
Pasidalijimas patirtimi 10-15 min. Pagalvokite, kaip tai susiję su jūsų asmeniniu gyvenimu Pateikite elektroninių patyčių pavyzdžių
 • Paklauskite mokinių apie jų asmeninę patirtį, apie draugų ir pažįstamų patirtį
 • Įdomūs yra ir pavyzdžiai, apie kuriuos buvo pasakojama per žiniasklaidą (pvz. Amanda Todd atvejis)
Diskusija pamokoje
Elektroninės patyčios aktorių akimis 25 min.
 • Skatinti mokinių suvokimą elektroninių patyčių klausimu
 • Pažvelgimas iš įvairių pozicijų (auka, kaltininkas, stebėtojas…)
 • Aptarti elgesio galimybes
Galimų elgesio taisyklių kūrimas (aukai, klasės draugams, tėvams, mokytojams), taip pat galimų priežasčių kūrimas, kodėl kaltininkas naudoja elektronines patyčias
Paskirstymas grupėmis
 • Ką aš galiu ir turiu daryti kaip auka? (mergaičių grupė)
 • Ką aš galiu ir turiu daryti kaip auka? (berniukų grupė)
 • Kokios yra elektroninių patyčių priežastys, kas jas sukelia?
 • Kaip galėtų padėti klasės draugai?
 • Ką gali ir privalo daryti mokytojai? (prieš tai ir konkrečiu atveju)
 • Ką gali ir privalo daryti tėvai? (prieš tai ir konkrečiu atveju)
Darbas mažose grupelėse 6 plakatai (A2 formato), kurie yra sukarpyti kaip Puzzle dėlionės ir sudėtos kartu, 6 stori markeriai, 6 iš anksto paruoštos temų kortelės, skirtos priklijuoti ant plakato, klijai

Pamoka 3 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Pasiruošimas prezentacijai 5-10 min. Pasiruošimas rezultatų pristatymui
 • Grupės susirenka ir trumpai aptaria savo rezultatus
Darbas mažose grupelėse Plakatas iš paskutinės pamokos
Rezultatų pristatymas ir diskusija 30-40 min.
 • Bendrai pristatyti gautus rezultatus
 • Po kiekvieno pristatymo aptariami svarbiausi aspektai
Rezultatų pristatymas
 • Kiekviena grupė viena po kitos pristato savo rezultatus
 • Po kiekvieno pristatymo aptariami svarbiausi aspektai
Darbas mažose grupėse/diskusija klasėje Magnetukai plakato pritvirtinimui ant lentos

Pamoka 4 (45 min.)

Tema/ pamokos dalis Trukmė Tikslai Turinys (Ką?) Veiklos formos Priemonės
Trumpa darbo apžvalga 10 min. Medžiagos įtvirtinimas Svarbiausio turinio refleksija
 • Paklauskite mokinių, kas jiems buvo svarbiausia
 • Ar turite dar klausimų ar norite ką nors pasakyti šia tema?
Diskusija pamokoje
Sukurti klasės elgesio taisykles 25 min. Apibendrinti rezultatus ir paruošti naudojimui Bendrai sukurti galimus elgesio modelius klasėje
 • Su mokiniais apibendrinkite svarbiausius dalykus ir užrašykite juos ant iš anksto paruoštų kortelių
 • Ant plakato užrašykite pavadinimą „ Elektroninės patyčios – tik ne pas mus!“ ir priklijuokite korteles
 • Pakabinkite plakatą klasėje matomoje vietoje
Diskusijos grupėse, bendra diskusija Spalvotas popierius plakatui A2 formato, kuris yra išmaniojo telefono formos, 6-10 kortelių, klijai ir stori markeriai
Grįžtamasis ryšys 10 min. Grįžtamojo ryšio pokalbis Anketų pildymas
 • Kiekvienas mokinys gauna apklausos anketą
Individualus darbas Anketos kopijos kiekvienam mokiniui
Atgal į pradžią