Mergi la conținut

Pentru clasele 3-4

Planul lecţiei

Lecţia 1 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
Înaintea începerii lecţiei atenţia elevilor să fie captată Lăsaţi nişte urme de paşi din coridorul şcolii până în sala de clasă
 • Nu discutaţi despre acest lucru. Tema va fi reluată mai târziu în a treia unitate a lecţiei.
Hârtiuţe în formă de urme de paşi
Introducere 15 min.
 • Introducerea temei
 • Trezirea interesului
Prezentaţi o scenă tipică de hărţuire cu ajutorul unor figurine de jucărie
 • Puneţi în mijlocul cercului de scaune cca 10 figurine într-o grămadă şi o figurină singură (cu ţinută corporală tristă) mai departe de grămadă.
 • Întrebaţi elevii: Ce vedeţi? Adunaţi răspunsurile elevilor şi îndrumaţi elevii spre noţiunea de hărţuire.
 • Explicaţi copiilor, că astăzi se va vorbi de o formă specială de hărţuire, pe care ei trebuie să o ghicească.
 • Elevii vor ghici cuvintele: hărţuire în spaţiul virtual cu ajutorul literelor puse in mijlocul cercului de scaune. În cazul în care acest lucru este prea greu, puteţi alternativ să-i lăsaţi să ghicească cuvintele cu ajutorul jocului "Spânzurătoarea".
 • Orişicum la sfârşitul jocului trebuie să fie scrise pe tablă cuvintele : hărţuirea în spaţiul virtual
Discuţie cu clasa/ discuţie în plen 10-12 figurine (de ex. de Playmobil sau Lego)
Cartonaşe cu literele cuprinse în cuvintele:hărţuirea în spaţiul virtual, magneţi
Hărţuirea în spaţiul virtual - teatru de păpuşi jucat de elevi (Partea 1) 30 min.
 • Prezentarea hărţuirii în spaţiul virtual
 • Confruntarea cu mai multe personaje implicate (victima, făptaşul, martorii/bystander...)
 • Scenetele de teatru elaborate în grupe mici vor fi prezentate
 • Găsirea unor soluţii concrete pentru această problemă
Elevii joacă scenetele lor cu păpuşi
 • Împărţiţi clasa în 5 grupe
  • Prima grupă: cca 10 elevi
  • Grupa a II-a: 3-4 elevi
  • Grupa a III-a: 3-4 elevi
  • Grupa a IV-a: 3 elevi
  • Grupa a V-a: 3 elevi
 • Elevii primesc câte un cartonaş cu scenele pe care trebuie să le joace
 • Timp de repetiţii: cca 15-20 min.
Alternativa pentru interpretarea unui rol:
Lucrul pe grupe mici/ discuţie în plen Păpuşi de mână şi accesorii (vezi descrierea amănunţită)

Lecţia 2 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
Înaintea începerii lecţiei atenţia elevilor să fie captată Lăsaţi nişte urme de paşi din coridorul şcolii până în sala de clasă
 • Nu discutaţi despre acest lucru. Tema va fi reluată mai târziu în a treia unitate a lecţiei.
Hârtiuţe în formă de urme de paşi
Hărţuirea în spaţiul virtual - teatru de păpuşi jucat de elevi (Partea 2) 30 min.
 • Prezentarea hărţuirii în spaţiul virtual
 • Confruntarea cu mai multe personaje implicate (victima, făptaşul, martorii/bystander...)
 • Scenetele de teatru elaborate în grupe mici vor fi prezentate
 • Găsirea unor soluţii concrete pentru această problemă
Elevii joacă scenetele lor cu păpuşi
 • După scurt timp fiecare grupă îşi prezintă pe rând sceneta.
 • Apoi se dicută în clasă, cum s-au simtit actorii scenetei şi ce-ar fi putut să facă altfel.
Lucrul pe grupe mici/ discuţie în plen Păpuşi de mână şi accesorii (vezi descrierea amănunţită)
Ce este hărţuirea în spaţiul virtual? 15 min. conştientizarea termenilor şi a temei trebuie înlesnită Explicarea termenilor cu ajutorul unui Mind-Map sau cu unui metaafiş colorat (un afiş pe care se colecţionează diferite idei pe cartonaşe mici).
 • Pe tablă sunt deja scrise cuvintele "Hărţuirea în spaţiul virtual"
 • Pentru a primi o definiţie exactă de la copii, ar trebui să explicaţi elevilor, că ceea ce tocmai au văzut în scenetă se numeşte hărţuire în spaţiul virtual, sau hărţuire pe internet.
 • Întrebaţi acum elevii, ce ar putea să însemne acest lucru şi notaţi răspunsurile corecte ale elevilor pe cartonaşe pentru metaafiş.
 • Discuţie cu clasa/ în cerc
 • Brainstorming în mijlocul cercului de scaune
Cuvintele "Hărţuire în spaţiul virtual" sunt scrise pe tablă, metaafişe, marker gros şi magneţi.

Lecţia 3 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
Înaintea începerii lecţiei atenţia elevilor să fie captată Lăsaţi nişte urme de paşi din coridorul şcolii până în sala de clasă
 • Nu discutaţi despre acest lucru. Tema va fi reluată mai târziu în a treia unitate a lecţiei.
Hârtiuţe în formă de urme de paşi
Recapitulare 5 min. Aprofundarea noţiunilor învăţate Recapitularea celor mai importante noţiuni legate de hărţuirea în spaţiul virtual
 • Întrebaţi elevii de cele mai importante conţinuturi din ultima lecţie, mai ales în explicarea noţiunilor de hărţuirea în spaţiul virtual
Discuţie cu clasa
Diferenţa dintre hărţuire <> hărţuire în spaţiul virtual 10 min. Conştientizarea unei forme noi de hărţuire şi dimensiunilor ei de răspândire În ce constă diferenţa?
 • Explicaţi elevilor cât mai inteligibil diferenţele şi asemănările dintre hărţuirea clasică şi cea din spaţiul virtual
Predare frontală
Găsirea unor exemple împreună cu clasa 10 min. Corelarea cu viaţa de zi cu zi a elevului Întrebaţi de exemple de hărţuire simplă şi/sau în spaţiul virtual:
 • Întrebaţi elevii, dacă li s-a întâmplat vreodată lor sau unor prieteni, să fie hărţuiţi
 • Cum s-a simţit victima?
Discuţie cu clasa
Urmele tale în internet 20 min. Elevii trebuie să conştientizeze, cât de importantă este manevrarea corectă a datelor proprii/private În internet trebuie să am grijă la următoarele...
 • Aduceţi acum aminte elevilor de urmele de paşi de la începutul orei. Faceţi o comparaţie dintre urmele din viaţa reală şi cea virtuală.
 • Stabiliţi cu elevii reguli de comportament în internet şi notaţi-le pe cartonaşele în formă de talpă de picior.
Discuţie în grup

Lecţia 4 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
Nici o şansă hărţuirii în spaţiul virtual 30 min. Rezultatele muncii se adună şi se fac utilizabile Se elaborează împreună cu elevii un set de reguli pentru clasă:
 • Rezumaţi cele mai importante concluzii din această oră şi treceţi-le pe afişul pregătit
 • Împreună cu elevii se adună toate ideile şi se lipesc pe pe afişul cu titlul: Hărţuirea în spaţiul virtual – nu ni se poate întâmpla!
 • Apoi se agaţă afişul într-un loc vizibil din clasă
Discuţie în grup/ discuţie în plen Un afiş colorat de mărimea A2, care să aibe o mască de tipul profilul-comunităţii, un marker gros
Evaluarea/Feedback 10-15 min. Reflecţia asupra celor învăţate Discuţie pentru feedback
 • Întrebaţi elevii, cum le-au plăcut lecţia. Ce a fost foarte bine şi ce nu le-a plăcut.
 • Notaţi cele spuse în formularul pregătit.
Discuţie în grup O copie a fişei de evaluare pentru cadrul didactic
Timp în plus (rezerva didactică)
Sfat: Acest exerciţiu nu poate fi făcut cu toate clasele.
Să fiţi atent/-ă, dacă clasa Dvs. este potrivită/pregătită emoţional pentru acest tip de exerciţiu!
Tunelul jignirilor 10-20 min.
 • Înţelegerea sentimentelor atât a victimei, cât şi a hărţuitorului
 • Consolidarea competenţelor sociale → simţul responsabilităţii pentru alţii
Tunelul insultelor:
 • Elevii sunt rugaţi, să scrie pe un cartonaş o insultă
 • Elevii formează un tunel prn care trec 5 elevi voluntari. În timpul în care aceştia trec prin tunel, ceilalţi elevi îi insultă cu vorbele pe care le-au scris pe cartonaşe.
 • Reflecţia asupra celor întâmplate şi asupra sentimentelor trăite
Muncă pe grupe Cartonaşe, de care să fie agăţate nişte panglici (ca la ecusoane) & markere/pixuri (nr. acestora corespunde nr. elevilor)
Înapoi la start