Mergi la conținut

Pentru clasele 7-8

Planul lecţiei

Lecţia 1 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
Introducere 20-25 min.
 • Introducerea temei
 • trezirea interesului/ conştientizarea
 • cunoaşterea diferitelor perspective (victimă, făptaş)
Vizionarea filmului "let`s fight it together" de la Klicksafe, urmat de discuţii
 • Vizionaţi videoclipul împreună cu elevii şi opriţi filmul la minutul 5:05
 • Întrebaţi elevii despre părerea lor referitoare la finalul filmului
 • fără alte comentarii ale profesorului, derulaţi filmul până la final
 • la finalul filmului: discuţii şi reflecţii despre cele vizionate
Discuţie cu clasa/ discuţie în plen Computer, videoproiector, videoclip ( eventual acces la internet)
Explicarea noţiunii de hărţuire în spaţiul virtual 10 min. elaborarea unei definiţii a termenului, împreună cu elevii explicarea termenului cu ajutorul unei scheme pe tablă
 • se notează răspunsurile semnificative ale elevilor într-un mind-map
 • Discuţie cu clasa
 • schema la tablă/brainstorming
tablă
Diferenţa dintre hărţuire <> hărţuire în spaţiul virtual 5-10 min. conştientizarea noilor forme de hărţuire şi a vastelor lor consecinţe clarificarea deosebirilor şi a asemănărilor între hărţuire "simplă" şi hărţuirea în spaţiul virtual
 • trasaţi o linie prin mijlocul termenului şi creaţi astfel două segmente: hărţuire şi în mediul virtual
Discuţie cu clasa

Lecţia 2 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
scurtă recapitulare 5 min. fixarea conţinuturilor anterioare recapitularea principalelor conţinuturi despre termenul hărţuirea în spaţiul virtual
 • adresaţi întrebări elevilor despre conţinuturile principale ale ultimei unităţi de învăţare, mai ales în legătură cu explicarea termenului hărţuirea în spaţiul virtual şi despre conţinuturile videoclipului
 • Mai sunt întrebări sau sugestii în legătură cu ultima unitate de învăţare?
Discuţie cu clasa
schimb de experienţă 10-15 min. realizarea legăturii cu mediul inconjurător al fiecăruia colectarea exemplelor de hărţuire în mediul virtual
 • Întrebaţi elevii daca au avut ei înşişi asemenea experienţe sau cineva din cercul lor de cunoscuţi/prieteni
 • interesante sunt şi exemplele din mass-media din propria ţară sau din altă ţară ( în acest sens este cunoscut cazul Amandei Todd)
Discuţie cu clasa
Hărţuirea în mediul virtual din perspectiva actorilor 25 min.
 • conştientizarea intensivă asupra fenomenului hărţuirii în mediul virtual
 • cunoaşterea diverselor perspective ( ale victimei, ale autorului, ale celor din preajmă)
 • dezvoltarea posibilităţilor de acţiune
elaborarea unor reguli de comportare ( pentru victimă, colegi, părinţi, profesori) precum şi identificarea posibilelor cauze pentru care autorii practică hărţuirea în mediul virtual
împărţirea pe grupe:
 • Grupa 1: Ce pot & ce trebuie sa fac eu în calitate de victimă? (grupă compusă din fete)
 • Grupa 2: Ce pot & ce trebuie să fac eu în calitate de victimă ? (grupă compusă din băieţi)
 • Grupa 3: Care sunt cauzele care îi determină pe autori să practice hărţuirea în mediul virtual?
 • Grupa 4: Ce pot face colegii?
 • Grupa 5: Ce pot & ce trebuie să facă profesorii?
 • Grupa 6: Ce pot & ce trebuie să facă părinţii ? ( atât înainte de producerea hărţuirii, cât şi în cazul acut de hărţuire)
Activitate în grupuri mici 6 afişe ( A2) - care sunt tăiate în formă de piese de puzzle şi care se potrivesc unele cu altele, 6 markere, 6 cartonaşe care vor fi lipite pe afişe, lipici

Lecţia 3 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
pregătirea pentru prezentare 5-10 min. pregătirea pentru prezentarea rezultatelor
 • Grupele se adună şi discută pe scurt rezultatele lor din ultima unitate de învăţare
Activitate în grupuri mici Afişul din ultima unitate de învăţare
prezentarea rezultatelor şi discuţii 30-40 min.
 • prezintă împreună ceea ce au elaborat
 • susţin punctele de vedere formulate
prezentarea rezultatelor
 • Fiecare grupă prezintă rezultatele lor
 • după fiecare grupă pot fi discutate unele aspecte importante
Lucrul pe grupe mici/ discuţie în plen magneţi pentru prinderea afişelor pe tablă

Lecţia 4 (45 min.)

Tema/ Predarea Durata Obiective Conţinuturi (ce transmitem?) Forma socială mass-media/ materiale
O scurtă reflectare asupra celor zise 10 min. fixarea conţinuturilor anterioare reflecţia asupra principalelor conţinuturi
 • Întrebaţi elevii despre cele mai importante/impresionante conţinuturi din ultimele unităţi de învăţare
 • Mai sunt întrebări sau sugestii?
Discuţie cu clasa
Întocmirea unui set de reguli ale clasei 25 min. rezultatele vor fi sintetizate şi utilizate de către toţi Împreună se va elabora un set de reguli de conduită pentru clasa de elevi:
 • sintetizaţi împreună cu elevii principalele constatări şi aceştia le vor scrie pe cartonaşe
 • Punctele vor fi lipite pe afişul cu titlul: Hărţuirea în mediul virtual- Nu la noi !
 • La final afişul va fi expus într-un loc vizibil din sala de clasa.
Discuţie în grup/ discuţie în plen hartie colorata A2, tăiată în forma unui smartphone, cca 6-10 cartonaşe rotunde, lipici şi markere groase.
Evaluarea/Feedback 10 min. Reflecţia asupra celor învăţate Completarea fişelor de evaluare
 • Fiecare elev primeşte o fişă de evaluare
muncă individuală Copii ale fişelor de evaluare pentru fiecare elev
Înapoi la start