Mergi la conținut

Pentru clasele 7-8

Comentariu metodico-didactic

Pentru această lecţie este recomandată aşezarea elevilor în cerc. Astfel elevii vor şti că tema de azi se diferenţiază de predarea de zi cu zi şi că are o altă importanţă. În încăpere trebuie să mai rămână spaţiu la margine, pentru cca 6 mese destinate lucrului în echipă. Această lecţie are la bază învăţarea centrată pe activitatea elevilor. Elevii nu vor primi conţinuturile învăţării de la profesori, ci vor fi îndrumaţi să participe activ la lecţie. Pe parcursul desfăşurării activităţii, ei vor putea să contribuie cu propriile lor experienţe, gânduri, păreri. De asemenea, aceste forme de învăţare bazate pe cooperare contribuie la formarea competenţelor sociale precum spiritul de echipă, competenţe în soluţionarea conflictelor şi empatie.

1. Introducere

Împreună cu elevii vizionaţi videoclipul "Let`s fight together" (www.klicksafe.de). Opriţi filmul la minutul 5:05 şi întrebaţi elevii despre cum cred ei că este finalul filmului. Următoarele raspunsuri ar fi posibile:

 • Se sinucide.
 • Mama îl găseşte la timp.
 • Mama informează poliţia, respectiv apelează la ajutor şi îl salvează.
 • etc.

Important: Ascultaţi răspunsurile şi nu le comentaţi. Puteţi face o mică statistică referitoare la câţi elevi cred că protagonistul fimului se va sinucide şi câţi cred că el va primi ajutor la timp.

Vizionaţi filmul în continuare şi lăsaţi puţin timp elevilor să reflecteze aupra celor văzute. Discutaţi în plen următoarele aspecte:

 • Cum este rezolvată situaţia într-un final?
 • Cum s-a ajuns la hărţuirea în mediul virtual? Ce a declanşat fapta?
 • Ce metode au folosit făptaşii? Cum s-au simţit ei atunci?
 • Cum a reacţionat victima? Ce sentimente se pot vedea?
 • Au fost elevi care nu s-au implicat ( aşa numiţii Bystander)? Dacă da, descrieţi cum credeţi că s-au simţit aceştia.

Sfat: În ultimele pagini ale acestui document găsiţi întrebări complete despre fiecare personaj din film.

2. Explicarea noţiunilor

Împreună cu elevii însufleţiţi termenul hărţuirea în spaţiul virtual. Scrieţi termenul în mijlocul tablei şi colectaţi de la elevi cuvinte semnificative, pe care le ordonaţi în formă de mind-map.

Ce vă sugerează termenul hărţuirea în spaţiul virtual? Ce înseamnă hărţuirea - în spaţiul virtual?

3. Diferenţa dintre hărţuirea clasică şi hărţuirea în spaţiul virtual

Apoi trasaţi o linie de demarcaţie, despărţind termenul în cuvintele HĂRŢUIRE şi SPAŢIUL VIRTUAL. Explicaţi deosebirile dintre cele două cuvinte. Numiţi si ceea ce au în comun cei doi termeni.

Întrebări ajutătoare:

 • Prin ce se deosebeşte hărţuirea "normală" de hărţuirea în spaţiul virtual?
 • Există similitudini?
 • Este una mai gravă decât cealaltă?

Hărţuirea

 • există de mult timp, dar în acest caz părţile sunt în contact direct (" faţă în faţă")
 • victima şi făptaşul sunt uşor de identificat
 • între victimă şi făptaş există un dezechilibru fizic şi/sau psihic
 • cercul de persoane implicate este evident
 • există "momente de linişte" ( de ex. acasa, departe de şcoala)
 • reacţiile victimei sunt vizibile

hărţuirea în spaţiul virtual

 • o apariţie relativ nouă, ca urmare a extinderii utilizării noilor medii de comunicare
 • hărţuirea nu are loc faţă în faţă, ci prin intermediul mijloacelor de comunicare modernă ( internet sau telefon mobil)
 • răspândirea informaţiilor este mult mai rapidă şi mai extinsă
 • cercul de persoane implicate este greu de cuprins
 • nu se opreşte în faţa uşii de la intrare, ci urmăreşte victima peste tot
 • odată ce au fost introduse, informaţiile pot rămâne definitiv în reţea
 • făptaşul poate acţiona anonim
 • reacţiile victimei nu sunt vizibile in mod direct
 • nici victima nu vede cine e autorul, pentru a-şi da seama, eventual, că în spatele acţiunii nu e decât o "greşeala" (de ex. prin fotografia trimisă, autorul nu a dorit să stârnească un val de comentarii)

similitudini

 • are loc pe parcursul unei perioade lungi de timp
 • de cele mai multe ori jigniri, expunere, ameninţări intenţionate
 • in multe cazuri victima şi făptaşul se cunosc
 • de regulă, o neînţelegere minoră se dezvoltă într-o problemă gravă ( nu de puţine ori având la bază conflicte/deosebiri între oameni)
 • pentru făptaş, victima constituie o supapă pentru eliberarea agresiunii sale (" eu sunt şeful")
 • cei din preajmă nu se încumetă de multe ori să intervină, de frică să nu devină la rândul lor victime sau nu ştiu cum să reacţioneze, respectiv nu se simt vizaţi ( privesc în altă parte)
 • urmări posibile pentru victimă: frica de şcoală, reducerea încrederii de sine, idei suicidale şi chiar suicid.

Referitor la: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

daca e nevoie, discutaţi despre legislaţia din ţara dvs. De regulă, nu există o lege care să pedepsească strict hărţuirea în mediul virtual. Dar pot exista aspecte parţiale ale hărţuirii în mediul virtual care sunt pedepsite prin lege ( de ex. şantajul)

Legislaţia din Romania (informaţii generale)

Ce prevede legislaţia din Romania?

Potrivit noului Cod Penal, intrat în vigoare în februarie 2014, în domeniul criminalităţii informatice sunt preluate şi modificate infracţiunile din vechea Lege 161/2003 cât şi alte infracţiuni din legi speciale. Cei care dau atacuri pe internet pot sta până la 7 ani în închisoare, în funcţie de gravitatea faptei comise.

public

 • se publică filmari si/ sau fotografii fără acordul celui în cauză
  → lezarea dreptului la personalitate şi a dreptului la imagine proprie
 • jigniri sau răspândire de minciuni în reţele de socializare, pe forum-uri etc.
  → emiterea unei ordonanţe preşedinţiale sau depunerea unei plângeri împotriva defăimării

în cerc restrâns

 • jigniri/hărţuiri repetate prin e-mail, instant messenger sau SMS
  → în acest caz poate intra în acţiune legea anti-urmărire

De reţinut:

Ameninţarea, şantajul, constrângerea sunt fapte penale. Nu contează mijlocul de comunicare folosit, nici dacă fapta are loc public sau în cerc restrâns. Aceste cazuri trebuie anunţate imediat părinţilor, profesorilor si poliţiei. http://legestart.ro/amenintarea-santajul-si-hartuirea-cum-sunt-pedepsite-noul-cod-penal/

Referitor la: www.klicksafe.de

4. Exemple pentru hărţuirea în spaţiul virtual

Întrebaţi-vă elevii dacă ştiu exemple din mediul lor înconjurător. Există cineva cu o situaţie asemănătoare din cercul lor de prieteni, din clasă sau din şcoală?

Explicaţi scurt ce s-a întâmplat, reacţiie celor din jur şi sentimentele celor implicaţi.

5. Munca pe echipe care să reflecte diferitele perspective ale actorilor

Împărţiţi clasa în şase grupe egale. Dacă acest lucru nu se poate realiza direct, folosiţi metoda dvs. de formare a grupelor. O grupă trebuie să fie formată doar din fete, iar alta doar din băieţi.

Distribuiţi temele de mai jos sau lăsaţi grupele să-şi aleagă tema de lucru. Felul de distribuţie a temelor va fi în funcţie de specificul clasei. Decideţi dvs ce formă este indicată. Excepţia o formează echipa de fete şi cea de băieţi ( vezi Gr.1 şi 2), care nu îşi pot alege temele.

Împărţirea grupelor:

 • Grupa 1: Ce pot & ce trebuie să fac eu ca şi victimă? (grupa de fete)
 • Grupa 2: Ce pot & ce trebuie să fac eu ca şi victimă? (grupa de băieţi)
 • Grupa 3: Care sunt cauzele care îi determină pe autori să practice hărţuirea în mediul virtual?
 • Grupa 4: Ce pot face colegii?
 • Grupa 5: Ce pot & ce trebuie să facă profesorii ?( atât înainte cât şi în cazul acut de hărţuire)
 • Grupa 6: Ce pot & ce trebuie să facă părinţii? (atât înainte cât şi în cazul acut de hărţuire)

Fiecare grupă primeşte un afiş ( o piesă de puzzle), un marker şi un cartonaş pe care este scrisă tema fiecărei grupe. Pe afiş trebuie să fie vizibilă tema grupei şi eventual numele elevilor care au lucrat. Pentru o eficienţă mai mare, elevii pot lipi pe afiş cartonaşul cu tema grupei.

hărţuirea în spaţiul virtual

6. Prezentarea rezultatelor obţinute de grup

Fiecare grupă are un anumit timp la dispoziţie pentru a prezenta rezultatele muncii în echipă. În funcţie de specificul clasei, poate prezenta doar un elev, desemnat de grupă sau întreaga grupă.

După prezentarea fiecărei grupe daţi posibilitatea întregii clase pentru întrebări, sugestii, discuţii. Dar fiţi atenţi la împărţirea timpului astfel încât fiecare grupă să aibă timp suficient pentru prezentare.

Observaţii: În cazul în care la grupa 3 sunt indicate problemele sociale, solicitaţi elevilor să le detalieze, deoarece acest termen cuprinde mai multe aspecte. Tot aici elevii pot fi întrebaţi, după prezentarea lor, dacă nu cumva făptaşul este cel demn de milă. Asta deoarece în răspunsurile elevilor apar des cauze precum: plictisul, creşterea într-o familie dezorganizată, faptul că nu sunt înconjuraţi de afecţiune etc. Daca elevii sunt de acord cu această perspectivă, atunci se pune întrebarea dacă victima, fiind conştientă de această perspectivă, nu ar putea depăşi mai uşor situaţia dificilă.

În cazul grupei 4 este bine de discutat despre curaj. Căci pentru a te opune hărţuirii în mediul virtual este nevoie de curaj. Nu este de dorit să întorci capul. Dar de unde vine curajul? Curajul vine cunoaştere şi în urma competenţelor sociale precum empatie, simţul dreptăţii etc.

7. Întocmirea unui set de reguli ale clasei

Împreună cu elevii elaboraţi o serie de reguli de conduită, care vor fi puse la loc vizibil în clasă. Dati elevilor un afiş în formă de smartphone (ca exemplu pentru noile mijloace media) cu titlul: Hărţuirea în mediul virtual - nu la noi!(vezi mai jos). Sintetizaţi cele mai importante constatări,care vor fi scrise pe cartonaşe şi apoi lipite pe afiş. Împreună cu elevii puneţi afişul la loc vizibil în clasă.

8. Fişa de evaluare

La finalul orei solicitaţi elevilor să completeze anonim formularul de evaluare de mai jos. Aveti grijă ca elevii sa lucreze singuri, fără a se consulta cu alţi colegi. Strângeţi apoi formularele.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Răspunderea pentru conținutul acestei publicații revine în totalitate autorului; Comisia nu poartă responsabilitatea pentru utilizarea ulterioară a informațiilor conținute aici.

© 2021 cyberhelp.eu | Impressum

Înapoi la start