Späť na obsah

O nás

Kyberšikana - pozrime sa na to
- projekt zameraný na ďalšie vzdelávanie pedagógov

O projekte

Internet a digitálne zariadenia dnes zohrávajú v živote detí významnú úlohu a deti tak vyrastajú v prostredí, ktoré sa výrazne odlišuje od prostredia ich rodičov. Virtuálne svety prenikajú stále viac a viac do domácností aj vzdelávacích inštitúcií a bezmála všetky deti sú denne konfrontované s novými technológiami. Aj keď je ich používanie väčšinou úplne bezpečné, sú tu aj isté riziká. Preto je potrebná osveta a ďalšie vzdelávanie, ako nové médiá bezpečne používať, pričom treba zapojiť aj rodičov a učiteľov. Tí však spravidla nemajú v zaobchádzaní s novými médiami takú istotu ako ich deti a žiaci. Najrôznejšie analýzy a správy o bezpečnosti na internete prichádzajú k rovnakému záveru: rodičia a pedagógovia musia rozvíjať svoje technické znalosti, aby vyrovnali vedomostné rozdiely medzi sebou a mládežou. Najmä pokiaľ ide o kyberšikanu, sú priamo zasiahnuté aj školy. Tu treba pedagógov primerane vzdelávať, aby mohli preventívne pôsobiť proti kyberšikane na školách.

Viacjazyčný portál Cyberhelp.eu ponúka pedagógom možnosť ďalej sa vzdelávať práve v tejto oblasti: pomocou informácií a výučbových materiálov na tému kyberšikana, ktoré si môžu priamo stiahnuť do počítača. Tieto materiály pomáhajú vyvíjať učebné plány na prevenciu kyberšikany a poskytujú učiteľom informácie, ako v konkrétnom prípade kyberšikany medzi žiakmi správne reagovať. Portál naviac obsahuje moderný nástroj na vytváranie komunity, ktorý je používateľsky prívetivý, ľahko prístupný a vhodný pre široké spektrum používateľov. Pedagógovia tak majú priestor na diskusiu a zároveň si môžu vymieňať materiály a skúsenosti. Stránka je dostupná v bulharčine, nemčine, angličtine, gréčtine, litovčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine a španielčine.

Partneri

Späť na začiatok