Späť na obsah

O nás

Pozrime sa na to - Kyberšikana, sexting, pózovanie a grooming v každodennej práci pracovníkov s mládežou je mnohojazyčná webová stránka s nasledovným obsahom:

O projekte

Každý rok sa v Európe narodí viac ako 3,7 miliónov detí. Tie vyrastajú vo svete digitálnych médií, ktorých vývoj so sebou prináša aj niektoré riziká. K týmto rizikám, ktoré sa v minulých rokoch dostali do povedomia verejnosti, patrí aj kybernetické šikanovanie, sexting, pózovanie a grooming. Kyberšikana je novou formou šikany, ktorá prebieha prostredníctvom digitálnych médií ako e-mail, čety, diskusné miestnosti či mobilné telefóny a ktorá sa tak dostane až do izby dieťaťa. V porovnaní s "tradičnou" formou šikany je najzradnejšie to, že obeť nemá šancu pred šikanovaním ujsť, nemá žiadnu možnosť sa skryť. Toho si je vedomý aj Európsky parlament, ktorý v novembri 2012 požiadal komisiu a členské štáty, aby na zvýšenie ochrany detí v digitálnom svete vyčerpali všetky možnosti a postupovali spoločne prostredníctvom systematického vzdelávania pracovníkov v oblasti práce s mládežou.

Projekt "Pozrime sa na to - Kyberšikana, sexting, pózovanie, grooming v každodennej práci pracovníkov s mládežou" sa venuje práve tomuto fenoménu, ktorý sa stáva vážnym problémom pri zvýšenom používaní médií, najmä keď ide o sociálne znevýhodnených mladých. Mladí často trávia svoj voľný čas v denných zariadeniach, komunitných centrách, kluboch, kaviarňach pre mládež, ale aj vo verejných knižniciach, športových kluboch a v iných zariadeniach, kde hľadajú pomoc a podporu, a paralelne s tým zvyknú s vrstovníkmi používať internet. Ich kontaktnými osobami sú sociálni pracovníci, ktorí dôverne poznajú ich reálne životné situácie. Avšak ich virtuálny život so všetkými výzvami, rizikami a lákadlami ostáva odborníkom neprístupný. Prečo?

Odborníkom na sociálnu prácu chýbajú zručnosti potrebné na to, aby dokázali adekvátne reagovať na riziká internetového sveta. Nevyrastali vo svete digitálnych médií a v kurikulách sociálnej pedagogiky o tejto téme veľa nenájdeme. Túto medzeru vo vzdelávaní sa usiluje vyplniť náš projekt. Stratégia realizácie projektu je nasledovná:

  1. Prevencia a vzdelávanie v zaobchádzaní s médiami formou online kurzu
  2. Intervencia a včasné rozpoznanie problému ukázané na názorných prípadoch a návod, ako o téme hovoriť
  3. Aktívne zapojenie politikov do tvorby rámcových podmienok na ochranu detí v digitálnom svete

Partneri

Späť na začiatok