Späť na obsah

Následky

Internetové útoky môžu na obeti zanechať rôznorodé následky. Kyberšikana vyvoláva podobné príznaky ako akákoľvek iná psychická záťaž. Ľudia, ktorí sú obeťou kyberšikany, pôsobia často ako utláčaní, napätí, bývajú málovravní. Nezostane žiaľ iba pri týchto prejavoch. Následky sa stupňujú a vedú až k závažným duševným, fyzickým a sociálnym poškodeniam.

Veľa obetí kyberšikany trpí poruchami spánku a sústredenia, depresiami alebo somatickými ochoreniami ako bolesti brucha. Možným dôsledkom je však aj strata chuti do jedla a postupný, pretrvávajúci pokles výkonnosti. Žiaci, ktorých niekto kyberšikanuje, mávajú strach chodiť do školy a pred odchodom do školy radšej predstierajú zdravotné ťažkosti. V extrémnych prípadoch sa môže dokonca stať, že obeť neunesie toľký tlak a sama sa poraní. Vysoká psychická záťaž, ktorej je obeť kyberšikany vystavená, môže viesť až k samovražde.

Späť na začiatok