Späť na obsah

Pomoc pre pedagógov

3. – 4. ročník

  • všetky typy škôl
  • 4 vyučovacie jednotky po 45 minút
  • trieda s dostatkom miesta na usporiadanie stoličiek do kruhu, prípadne aj počítač s prístupom na internet a projektor

Online PDF (2.02 MB)

5. – 6. ročník

  • všetky typy škôl
  • 6 vyučovacích jednotiek po 45 minút
  • trieda s dostatkom miesta na prácu v malých skupinách, počítač a projektor, prípadne aj prístup na internet, videoklipy

Online PDF (1.82 MB)

7. – 8. ročník

  • všetky typy škôl
  • 4 vyučovacie jednotky po 45 minút
  • trieda s dostatkom miesta na prácu v malých skupinách, počítač a projektor, prípadne aj prístup na internet, videoklip "Let´s fight it together“ z Klicksafe

Online PDF (2.55 MB)

Späť na začiatok