Späť na obsah

5. – 6. ročník

Základné údaje

Typ školy:
všetky typy škôl
Rozsah hodín
6 vyučovacích jednotiek po 45 minút
Potreby:
trieda s dostatkom miesta na prácu v malých skupinách, počítač a projektor, prípadne aj prístup na internet, videoklipy
Späť na začiatok