Späť na obsah

7. – 8. ročník

Doplňujúce otázky k filmu "Let´s fight it together"

Materiál pochádza z CD k filmu (stiahnuté z www.klicksafe.de)

Joe (obeť)

 • V ktorom okamihu si Joe uvedomil, že ho šikanujú?
 • Čo bolo podľa teba najhoršie na tom, že ho šikanovali online?
 • Vedel Joe, kto je do toho zapojený? Komu dôveroval?
 • Čo urobil Joe, aby sa dostal z tejto situácie?
 • Čo bránilo Joeovi v tom, aby sa niekomu (dokonca aj svojej mame a učiteľke) zveril, čo sa stalo?
 • Kedy mohol Joe niekomu porozprávať, čo sa stalo?
 • Komu sa Joe mohol zveriť? Diskutujte o tom, komu by ste mohli dôverovať a či je to dobrý nápad, porozprávať sa iba s kamarátmi, keď ide o niečo naozaj vážne. Čo by mal človek urobiť, keď mu kamarát povie o šikane?
 • Ako sa podľa teba cíti Joe teraz?

Kim (páchateľka)

 • Čo si myslíš o Kim? Je Joeova kamarátka?
 • Myslíš si, že Joea šikanuje?
 • Je za to podľa teba zodpovedná Kim? Myslíš si, že by mala byť potrestaná ako jediná?
 • Čo hovoríš na Kiminu reakciu na vzniknutú situáciu?
 • Myslíš si, že to Kim myslela vážne, keď sa zamerala na Joea? Kto môže najlepšie povedať, či to bol len žart alebo nie? Joe alebo Kim?
 • Pokiaľ si Kim myslí, že to bol iba žart, oprávňuje ju to k takému konaniu, ospravedlňuje ju to?
 • Ako sa podľa teba cítila Kim, keď videla prichádzať do školy políciu?
 • Čo si podľa teba myslela Kim o tom, ako celý príbeh dopadne pre ňu?
 • Veľa ľudí sa na internete správa inak než v skutočnom živote, pretože sa cítia byť anonymní a majú menšie zábrany. Diskutujte o rozdieli medzi tým, čo ľudia robia online a čo tvárou v tvár. Premysli si, čo by si ty urobil/hovoril online, ale v reálnom svete nie.
 • Šikanovala Kim Joea len vtedy, keď bola online? Bol Joe jediný, koho niekto šikanoval?

Rob (divák, spolupáchateľ)

 • Čo myslíš, ako dobre sa poznajú Rob a Joe?
 • Popíš, ako sa podľa teba cítil celý čas Rob. Menia sa v priebehu filmu jeho pocity?
 • Prečo sa Rob správa tak, ako sa správa?
 • Účastnil sa Rob na šikanovaní Joea? Všimol si, že je Joe šikanovaný?
 • Je Rob divák alebo spolupáchateľ?
 • Ako Rob prispel k tomu, aby sa veci zasa vrátili do normálu?
 • Čo mohol Rob ešte urobiť?

Učiteľka

 • Bola učiteľka šikanovaná?
 • Ako si učiteľka všimla, že s Joeom niečo nie je v poriadku?
 • Čo v tejto situácii učiteľka urobila?
 • Ako sa podľa teba cítila, keď bola obeťou šikany?
 • Čo sa stalo s webovou stránkou? Čo urobila, aby bola stránka zmazaná?
 • Čo môžu školy urobiť, aby pomohli ľuďom, ktorí sa stretli s kyberšikanou?
 • Čo radí učiteľka ostatným k tomu, ako môžu pomôcť kyberšikanu zastaviť?

Joeova mama

 • Odkiaľ vedela Joeova mama, že niečo nie je v poriadku?
 • Čo si myslíš, ako sa v tejto situácii cítila?
 • Prečo podľa teba Joeova mama najskôr nevedela, čo sa s ním deje?
 • Prečo sa Joeova mama nazdávala, že problém bude mať niečo spoločné s internetom alebo mobilom?
 • Čo urobila Joeova mama, aby situáciu objasnila?
 • Na koho by sa mohol Joe obrátiť, keby sa nemohol zveriť svojej mame?
Späť na začiatok