Späť na obsah

7. – 8. ročník

Dôvod, prečo sa téme venovať

Mladí si často neuvedomujú, aké škody môžu spôsobiť zverejnením upravených fotografií či videí na internete, ani aké pocity vyvolajú u obete zraňujúce či výhražné správy. Pre nich je to často iba forma zábavy, ako sa pomstiť učiteľom napríklad za zlú známku, alebo ako nahnevať spolužiaka.

Deti a mládež s čoraz väčším nadšením objavujú stále nové a nové digitálne zariadenia. Už si bez nich takmer nevedia predstaviť život. A hoci digitálne médiá ponúkajú množstvo pokrokových a tým pozitívnych aspektov, skrývajú aj nebezpečenstvá. Na jednej strane má mládež radosť z jednoduchej a rýchlej výmeny informácií, zo šírenia informácií a stálej dostupnosti, na druhej strane práve tieto pozitíva umožnili vznik vážneho problému, kyberšikany.

V rámci prevencie tohto fenoménu boli vytvorené tieto vyučovacie materiály.

Pomocou názorných príkladov z reálneho sveta, z každodenného života detí/mládeže, sa žiaci môžu oboznámiť s témou kyberšikanovania. V skupinových úlohách spoznajú rôzne stránky a pohľady na túto tému a učia sa správaniu a pravidlám, ktoré im pomôžu aj v reálnom živote.

Späť na začiatok