Späť na obsah

7. – 8. ročník

Údaje a fakty o kyberšikane

Reprezentatívne údaje k frekvencii výskytu kyberšikany z nemeckej štúdie JIM a európskej online ankety EU Kids.

Kyberšikana v Nemecku

Štúdia JIM výskumného ústavu Südwest (2013)

 • od roku 1998 reprezentatívne výskumy o zaobchádzaní 12- až 19-ročných s médiami a informáciami
 • Fakty z oblasti kyberšikany:
  • 12 % mladých používajúcich internet uviedlo, že už o nich niekto na internete šíril nesprávne alebo urážlivé informácie (predovšetkým 14-15-roční a 16-17-roční s 16 percentami a žiaci hlavnej školy s 20 percentami, žiaci reálky 17 %, gymnázia 7 %).
  • 12.5 % opýtaných uviedlo, že niekto bez ich súhlasu zverejnil na internete fotografie a videá, na ktorých boli v trápnych situáciách, alebo ktoré ich urážali.
  • 32 percent pozná vo svojom okolí niekoho, koho cez internet, príp. cez mobil šikanovali (12-13 rokov: 14 %, 14-15 rokov: 31 %, 16-17 rokov: 35 %, 18-19 rokov: 32 %).
  • 32 percent vo svojich odpovediach uviedlo, že má medzi známymi niekoho, kto už bol niekedy šikanovaný cez internet.
  • 7 percent mladých používajúcich internet sa sami stali obeťou kyberšikany (12-13 rokov: 5 %, 14-15 rokov: 9 %, 16-17 rokov: 8 %, 18-19 rokov: 5 %). Spomedzi nich tvorili väčšiu časť dievčatá, chlapcov bolo menej.

Poznáš vo svojom okolí niekoho, kto už bol niekedy šikanovaný cez internet alebo cez mobil?

Kde?

 • v komunite: 23 %
 • na čete: 6 %
 • cez mobil: 5 %
 • vo fóre: 2 %
 • inde: 1 %

Zdroj: JIM 2013, údaje sú v percentách
Mládež, informácie, (multi)médiá. Základná štúdia o tom, ako 12- až 19-roční v Nemecku využívajú médiá. Vydal výskumný ústav Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

Kyberšikana v európskych krajinách

Online štúdia EU Kids (2011)

 • Reprezentatívna európska anketa s 25 000 respondentmi vo veku 9 až 16 rokov o tom, aké majú skúsenosti s kyberšikanou.
  • 6 percent opýtaných detí a mladistvých z celej Európy potvrdilo, že sa za posledných 12 mesiacov stretlo s kyberšikanou buď ako obeť, alebo ako agresor.

Online a offline šikana v európskych krajinách

Krajiny EÚ (%)

Otázky: Stalo sa ti za posledných 12 mesiacov, že ťa niekto urážal alebo sa k tebe správal hrubo, vulgárne? Stalo sa ti to niekedy za posledných 12 mesiacov na internete? Vzorka: všetky deti, ktoré používajú internet (EU Kids Online)

Zdroj: www.klicksafe.de

Späť na začiatok