Späť na obsah

7. – 8. ročník

Vyučovacie ciele

Žiaci

  • ...sa naučia vnímať tému kyberšikany
  • ...porozumejú pojmu kyberšikana.
  • ...prepoja tému so skutočným svetom a príp. aj so svojím blízkym okolím
  • ...spoznajú rozličné formy kyberšikany
  • ...vypracujú pravidlá, ako majú reagovať obete, spolužiaci, učitelia, rodičia
  • ...vypátrajú, čo je príčinou šikany
Späť na začiatok