Späť na obsah

7. – 8. ročník

Zápisnica

vyplní pedagóg

  • Názov školy:
  • Ročník:

Ako hodnotíte vo všeobecnosti zloženie vyučovacej jednotky?
Komentár:
Ako hodnotíte poskytnutý materiál? použil som celý materiál musel som veľa pomeniť štruktúru vôbec som nepoužil materiál
Komentár:
Vedeli žiaci úlohy vyriešiť?
Komentár:
Boli žiaci zaujatí celý čas?
Komentár:

Aké zmeny v koncepte by ste privítali? Uveďte prosím konkrétne príklady.

Zadajte zhrnutie výsledkov z formulárov pre spätnú väzbu svojich študentov:

Späť na začiatok