Späť na obsah

Ako správne viesť rozhovor

Úvod

Táto časť obsahuje podnety, ako viesť rozhovor s deťmi a dospievajúcimi, ktorí sa stali obeťou kyberšikany. Odborníkom (sociálnym pracovníkom, pedagógom, psychológom) ukazuje, ako je možné vytvoriť sociálne prostredie, ktoré obetiam pomôže dostať sa z izolácie a opäť sa cítiť dobre.

Je potrebné zapojiť všetkých, ktorí sa kyberšikany zúčastnili, pretože ide o proces spojený s dynamikou skupiny.

Tento proces prebieha rôzne. Mladí prichádzajú s rozličnými prosbami, taktiež tu hrá podstatnú úlohu okolie a socializácia.

Pre každý z nasledovných prípadov na témy sexting, pózovanie a grooming bol vypracovaný jeden dialóg demonštrujúci, ako správne viesť rozhovor.

Dialógy slúžia len ako podnet, inšpirácia.

Späť na začiatok