Späť na obsah

Hranie rolí

Úvod

Hranie rolí na tému kyberšikana a jej formy
- Učebné materiály pre deti a mládež -

Cieľom metódy hrania rolí je, aby žiaci popri znázornení pocitov v každej z rolí navrhli, vyskúšali a odôvodnili aj alternatívne správanie. Mali by porozumieť aj opačnému stanovisku a naučiť sa, že internet nie je žiadny bezprávny priestor. Okrem toho sa zoznámia so stratégiami, ako v podobných prípadoch konať. V následnej diskusii ide predovšetkým o výmenu pocitov a pohľadov na vec, o podnietenie procesu porozumenia a o to, aby sa účastníci – aspoň slovne – zhodli na niektorých základných poznatkoch (napr. že každý vníma útoky na svoju osobu inak a tiež sa inak s nimi vyrovnáva).

Táto metóda tiež stmelí účastníkov hravým a zároveň aj informatívnym spôsobom.

Späť na začiatok