Späť na obsah

Hranie rolí

Cvičenia k zahrievacej fáze
*potrebné pomôcky sú zvýraznené podčiarknutím

Etapa 1: Zoznamovacie hry

a) Čísla

Režisér pridelí každému z účastníkov číslo, ktoré si má dotyčný zapamätať. Následne sa pustí hudba a všetci sa začnú pohybovať po miestnosti. Keď hudba stíchne, režisér zakričí číslo. Osoba, ktorej číslo patrí, musí všetkých pozdraviť ľubovoľným pohybom a nahlas pritom povedať svoje meno. Skupina gesto napodobní a odpovedá: "Ahoj, ...!" To sa opakuje tak často, kým nezaznejú všetky čísla. (Odporúčame papier so zoznamom čísel, na ktorom si zakrúžkujete čísla, ktoré už zazneli.)

b) Zip-Zap

Všetci sedia v kruhu (kruh zo stoličiek). Jeden stojí v strede, ukáže na niekoho zo sediacich a pýta sa ho na meno jeho suseda.

 • Ak sa spýta "kto je Zip?", musí opýtaný hráč povedať meno svojho suseda po ľavej strane.
 • Na otázku "kto je Zap?" musí zasa povedať meno svojho suseda po pravej strane.
 • Ak však vyvolávač povie "Zip-Zap", musia si všetci vymeniť miesta. (Aj vyvolávač sa pokúsi obsadiť niektorú stoličku.)

Ak opýtaný odpovie nesprávne, ide do kruhu a stáva sa vyvolávačom. Tým sa tiež rýchlo menia mená susedov.

Etapa 2: Rozhýbanie hráčov

a) Stretnutia (pohyb, spolupráca)

Všetci hráči cielene chodia sem a tam po vymedzenom priestore. Každý hráč sa usiluje nadviazať očný kontakt s iným hráčom. Len čo sa dvaja stretnú pohľadmi, prídu k sebe, ostanú krátko nehybne stáť jeden pred druhým a potom si pohľadom hľadajú nového "spoluhráča".

Namiesto toho, aby hráči stáli nehybne oproti sebe, môže určiť režisér aj iné úlohy:

 • tlesknúť rukami
 • povedať súčasne "dobrý deň" (s podaním rúk alebo bez neho)
 • súčasne vyskočiť do výšky
 • položiť si ruky na plecia (každú na protiľahlé plece)

b) Super Mario (pohybová hra)

Skupinka utvorí kruh. Režisér rozpráva napínavé dobrodružstvá Super Maria a rozprávanie dopĺňa názornými gestami, pohybmi. Skupina jeho gestá napodobňuje. Mario je postava zo známej arkádovej počítačovej hry. Hlavný hrdina prechádza počas hry viacerými svetmi. Popritom sa musí vyhýbať sa rôznym nebezpečenstvám, napr. ohnivým guliam protivníkov, snaží sa nespadnúť či dostať sa do tunela. V určitých situáciách získa Mario hviezdu, ktorá mu dá zázračné schopnosti - zaručí nesmrteľnosť a postavička chvíľu beží na mieste.

Návrhy pohybov

 • Mario sa rozbehne → utekať
 • Objavia sa prví protivníci → vyskočiť
 • Protivníci pľujú ohnivé gule → skrčiť sa a utekať nabok
 • Mário nájde hviezdu a získa nesmrteľnosť → bežať na mieste
 • Možnosť pozbierať body alebo mince → 10-krát poskočiť na mieste
 • Dostať sa cez jamu → vyskočiť...

c) Skrat (hra na šikovnosť)

Hráči sedia v kruhu v tureckom sede tak, aby sa dotýkali kolenami. Dvaja hráči sediaci na opačných stranách dostanú po jednom klbku (napr. zo zauzlených šatiek či šálov). Hráči musia klbko čo najskôr položiť do lona susedovi. Klbká pritom môžu meniť smer, nesmú sa však hádzať a nesmú žiadneho hráča preskočiť. Je tiež dôležitá rýchlosť podávania, nikto nesmie držať klbko dlhšie než dve sekundy. Cieľom je odovzdať klbká ďalej tak rýchlo, aby sa u jedného hráča nestretli obidve naraz. Ten, u koho pristanú obe odrazu, čo spôsobí skrat, vypadáva. Kruh sa tak postupne zmenšuje, kým neostanú už len poslední dvaja hráči. Vtedy sa hra končí.

Tip: Klbká by nemali byť príliš malé a mali by mať rovnakú veľkosť.

d) Sadni si (hra na šikovnosť)

Všetci účastníci utvoria jeden veľký kruh. Stoja tesne jeden za druhým, pozerajú sa na chrbát hráča pred sebou. Kruh by mal byť čo najpravidelnejší.

Potom to začne byť napínavé: každý sa chytí za pás hráča pred sebou. Súčasne sa každý opatrne posadí na kolená hráča za sebou.

e) Chyť metlu (hra na šikovnosť)

Hráči stoja v kruhu a jeden za drhým dostanú pridelené číslo. Číslo 1 stojí v strede a drží zvisle rúčku metly, aby nespadla. Zrazu číslo 1 metlu pustí a zavolá iné číslo. Dotyčný hráč musí bleskovo pribehnúť a zachytiť metlu skôr, než tá spradne na zem. Potom vyvolá ďalšie číslo.

Etapa 3: Naladenie na hru

a) Cvičenie vnímania

Účastníci chodia hore-dolu po miestnosti bez toho, aby sa dotýkali. Popri tom režisér zadáva inštrukcie (možno si ich individuálne vybrať, netreba robiť všetky):

 • Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite.
 • Ako sa cítia vaše chodidlá?
 • Zatraste ramenami.
 • Zakrúžte plecami.
 • Dvihnite kútiky úst / urobte grimasu...

Pohybujte sa ako:

 • arogantný donášač
 • namyslené, nafúkané dievča
 • bojazlivý, utiahnutý človek
 • veselé, samopašné dieťa
 • starý, chorľavý človek
 • baletka...

Robte, akoby ste museli prejsť cez nasledovné veci:

 • studená voda
 • lepidlo
 • sneh až po kolená
 • blato a kaluže
 • klzký ľad
 • žeravé uhlíky

Pokyny, ktoré majú hráči vykonať ako skupina:

 • Pohybujte sa ako húf rýb (intuitívne sa zomknúť dohromady).
 • Stretnite sa všetci na jednom mieste v miestnosti (bez dohody vopred).
 • Vytlieskajte pesničku "We will rock you".
 • Choďte v štvorcoch po miestnosti.
 • Prejdite cez stred miestnosti.
 • Pozdravte sa špičkou prsta na nohe/ľakťom/kolenom.

b) Obchodné stretnutie

Účastníci sa voľne pohybujú po miestnosti. Nasledujú pokyny režiséra:

 1. Všetci sme teraz manažéri a každého, koho stretneme, formálne pozdravíme.
 2. Konečne, formálne stretnutie je za nami. Môžeme silno zatriasť rukami.
 3. Teraz sme prišli na kvetinovú lúku, kde natrháme najkrajšiu kyticu (hráči predstierajú trhanie kvetín).
 4. Popri tom stretneme veľmi dobrého priateľa alebo priateľku, s ktorou sme sa už celú večnosť nevideli a s prehnaným nadšením ju pozdravíme.
 5. V takejto dobrej nálade prejdeme na ďalšie cvičenie alebo na prípravu na hranie rolí.

c) Znázornenie pocitov

Dvaja dobrovoľníci dostanú tému, ktorú musia za 20-30 sekúnd slovne znázorniť, a to buď lamentovaním (hráč 1) alebo veselo (hráč 2):

 • známka z poslednej písomky/referátu
 • nový mobil
 • schôdzka
 • nové okuliare
 • dovolenka s rodičmi
 • darček k narodeninám
 • málo času
 • nuda

d) Napodobňovanie

Všetci sa postavia do radu. Prvý hráč má na hlave klobúk, ktorý ho oprávňuje určovať spôsob, akým sa celý "had" bude pohybovať (rytmus, krok, tempo). Ostatní hráči ho napodobňujú čo najvernejšie. Treba však dbať na to, aby bola úloha realizovateľná. Na dohodnutý signál (napr. režisér tleskne rukami) sa klobúk odovzdá inému, ľubovoľnému hráčovi, ktorý bude určovať vzor.

e) Vydrž potlesk (spojené so zoznamovacou hrou)

Skupina sa presunie na jednu stranu miestnosti. Oproti sa postaví režisér a požiada skupinu o búrlivý, nekončiaci aplauz, potom čo sa predstaví: "Ahojte, ja som ...!" (Nasleduje potlesk). Po čase režisér potlesk preruší a spýta sa na ďalšieho dobrovoľníka. Ten sa postaví dopredu a tiež sa mu dostane búrlivého potlesku. Potlesk trvá, kým režisér "hviezde" nepovolí odísť z pódia a neprivedie nového dobrovoľníka. To sa opakuje s každým účastníkom, režisér však nikoho do tohto cvičenia nenúti a ani cvičenie zbytočne dlho nenaťahuje (nenecháva pridlhý potlesk). Ak účastník aplauz už nemôže vydržať, smie bez slova z pódia odísť.

Zdroje

Späť na začiatok