Späť na obsah

Hranie rolí

Kartičky s úlohami pre súdne pojednávanie

Kartička: Sudca

 • Tvojou úlohou ako sudcu je zaujať neutrálne stanovisko, ktoré umožní, aby každá zo strán prezentovala svoj pohľad na vec.
 • Dávaš pozor, aby bol tón pojednávania vecný a férový.
 • Otvoríš pojednávanie a budeš ho viesť.
 • Najskôr v krátkosti opíš situáciu.
 • Informuj sa o zákonných ustanoveniach a potom vysvetli, prečo bola vznesená obžaloba.
 • Nechaj všetkých popísať situáciu zo svojho pohľadu.
 • Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac informácií.
 • Poraď sa so svojimi prísažnými sudcami / členmi poroty. Dobre si premyslite, podľa akých kritérií budete rozhodovať.

Kartička: 1 alebo viac prísažných sudcov / členov poroty

 • Na tomto pojednávaní hráš rolu laického sudcu. To znamená, že zastupuješ ľud a svojím názorom zaisťuješ, aby vynesený rozsudok nebol svojvoľný.
 • Podporuješ sudcu pri rozhodovaní.
 • Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac informácií.
 • Pred vynesením rozsudku sa poraď so sudcom.
 • Dobre si premyslite, podľa akých kritérií budete rozhodovať.

Kartička: Právny zástupca obete

 • Tvojou úlohou je obhajovať obeť.
 • Pozorne si vypočuj popis situácie a napomôž tomu, aby bola situácia predstavená vecne a zrozumiteľne.
 • Pokús sa čo najpresnejšie popísať dôsledky udalosti – ako sa zmenil život poškodeného.
 • Hľadaj dôkazy v prospech obete a svedkov, ktorí by obeti mohli svojím svedectvom pomôcť.
 • Spoločne s obeťou si premyslite, ako udalosť popíšete súdu.

Kartička: Právny zástupca páchateľa

 • Tvojou úlohou je obhajovať páchateľa.
 • Pozorne si vypočuj popis situácie a napomôž tomu, aby bola situácia predstavená vecne a zrozumiteľne.
 • Pokús sa čo najpresnejšie popísať pohnútky, ktoré viedli páchateľa k takému konaniu, a čo ním chcel dosiahnuť.
 • Hľadaj dôkazy v prospech obete a svedkov, ktorí by páchateľovi mohli svojím svedectvom pomôcť.
 • Spoločne s páchateľom si premyslite, ako udalosť popíšete súdu.

Kartička: Obeť

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly obete.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom a premyslel(a) si, ako popíšeš situáciu z tvojho pohľadu.
 • Premysli si, aké dôsledky má udalosť na tvoj život. Uveď konkrétne príklady.
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Aký bol podľa teba páchateľ?

Kartička: Páchateľ

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly páchateľa.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom a premyslel(a) si, ako popíšeš situáciu z tvojho pohľadu.
 • Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a) dosiahnuť.
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Aká bola podľa teba obeť?
 • Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.

Kartička: Matka/otec obete

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca obete.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o prípade dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Matka/otec páchateľa

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca páchateľa.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o prípade dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Spolupáchatelia

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly spolupáchateľa.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a) dosiahnuť.
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Aká bola podľa teba obeť?
 • Aký bol podľa teba páchateľ?
 • Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.

Kartička: Dospelý, ktorý má deti na starosti
(napr. triedny učiteľ alebo tréner)

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly dospelého, ktorý má obeť a/alebo páchateľa na starosti (napr. ako učiteľ).
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o prípade dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?

Prázdne kartičky
(môže ich doplniť pedagóg alebo žiaci)

Záverečná kartička pre hercov

Nižšie nájdete dodatočné kartičky, ktoré môžete rozdeliť medzi hercov. Po pojednávaní vedie každý z nich krátky monológ o svojich pocitoch z hry. Monológy by nemali byť dlhšie než minútu-dve.

Po súdnom pojednávaní

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Späť na začiatok