Späť na obsah

Hranie rolí

Kartičky s úlohami pre konferenciu

Kartička: Vedenie inštitúcie
(napr. riaditeľ, predsedníctvo)

 • Tvojou úlohou ako riaditeľa je zaujať neutrálne stanovisko, ktoré umožní, aby každá zo strán prezentovala svoj pohľad na vec.
 • Dávaš pozor, aby bol tón konferencie vecný a férový.
 • Otvoríš konferenciu a budeš ju viesť.
 • Najskôr v krátkosti opíš situáciu.
 • Nechaj všetkých popísať situáciu zo svojho pohľadu.
 • Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac informácií.
 • Informuj sa, ktoré pravidlá boli porušené a ako sa taká vec trestá v tvojej inštitúcii.
 • Poraď sa so zúčastnenými. Dobre si premyslite, podľa akých kritérií budete rozhodovať.

Kartička: Poradca vedenia
(napr. zástupca učiteľov, člen predsedníctva)

 • Na tejto konferencii plníš úlohu poradcu.
 • Podporuješ vedenie pri rozhodovaní.
 • Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac informácií.
 • Jednaj v úzkej spolupráci s vedením.
 • Dobre si premyslite, podľa akých kritérií budete rozhodovať.

Kartička: Dospelý, ktorý má deti na starosti
(napr. triedny učiteľ alebo tréner)

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly dospelého, ktorý má obeť a/alebo páchateľa na starosti (napr. ako učiteľ).
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Premysli si svoje odporúčanie pri rozhodovaní.

Kartička: Hovorca skupiny
(napr. predseda triedy, kapitán družstva)

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly poradcu ako hovorca skupiny.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Premysli si svoje odporúčanie pri rozhodovaní.

Kartička: Obeť

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly obete.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, aké dôsledky má udalosť na tvoj život. Uveď konkrétne príklady.
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Aký bol podľa teba páchateľ?

Kartička: Páchateľ

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly páchateľa.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a) dosiahnuť.
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Aká bola podľa teba obeť?
 • Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.

Kartička: Matka/otec obete

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca obete.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Matka/otec páchateľa

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca páchateľa.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Spolupáchatelia

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly spolupáchateľa.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a) dosiahnuť.
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Aká bola podľa teba obeť?
 • Aký bol podľa teba páchateľ?
 • Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.

Kartička: Svedkovia
(spolužiaci, priatelia)

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly svedka.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Čo z toho je dôležité, aby vedeli účastníci konferencie, keď chcú rozhodnúť?

Kartička: Poradca z inštitúcie
(napr. žiacka rada alebo zástupca žiakov)

 • Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly poradcu.
 • Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
 • Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
 • Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
 • Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
 • S kým si sa o tom rozprával(a)?
 • Premysli si svoje odporúčanie pri rozhodovaní.

Prázdne kartičky
(môže ich doplniť pedagóg alebo žiaci)

Záverečná kartička pre hercov

Nižšie nájdete dodatočné kartičky, ktoré môžete rozdeliť medzi hercov. Po pojednávaní vedie každý z nich krátky monológ o svojich pocitoch z hry. Monológy by nemali byť dlhšie než minútu-dve.

Po konferencii

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii

Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe. Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Späť na začiatok