Späť na obsah

Hranie rolí

Základné údaje

Cieľová skupina:
deti a mládež od 12 rokov
Akčný rámec:
akcia v skupine (minimálne 10 účastníkov)
Miesto:
detské a mládežnícke zariadenia, voľnočasové podujatia, školy
Časový rámec:
2-3 hodiny
Potreby:
Veľký priestor (aula a pod.) s dostatkom priestoru na hranie rolí (súdne pojednávanie / konferencia) a stoličky usporiadané do kruhu, príp. do radov. → Navyše by malo ísť o taký priestor, ktorý zaistí, že sa nebude prizerať, ani nebude účastníkov rušiť žiadne neželané publikum.
Materiál:
Okrem dostatku miesta na sedenie pre všetkých účastníkov potrebujete ešte 5-7 stolov, príp. aj počítač s prístupom na internet a projektor. Tiež odporúčame tabuľu na písanie, fixky/kriedu a magnety/špendlíky. Ak chcete celú hru nahrávať, potrebujete aj kameru s príslušenstvom.
Ďalšie pokyny k pomôckam nájdete v poznámkach k jednotlivým cvičeniam, vyučovacím hodinám a metódam.
Ak chcete, aby hra pôsobila živšie, môžete použiť doplňujúce pomôcky, ktoré si pre tú-ktorú hru vyberiete.
Späť na začiatok