Späť na obsah

Hranie rolí

Vyučovacie ciele

Deti/mladí

  • ...sa naučia vnímať tému kyberšikany a jej formy.
  • ...porozumejú pojmom kyberšikana, sexting atď.
  • ...spoznajú rôzne roly v kyberšikane, aj jej jednotlivé prejavy.
  • ...môžu spoznať pocity a myšlienky osôb zapojených do kyberšikanovania a vcítiť sa do nich.
  • ...vypracujú stratégie a návody, ako predchádzať kyberšikane a jej prejavom, prípadne ako sa brániť
Späť na začiatok