Späť na obsah

Hranie rolí

Plánovanie hodiny - Úvod

Hranie rolí vo forme akčného popoludnia:
"Let´s fight it together" (Kyberšikanovanie - zatočme s ním spoločne)

Rámcový príklad akčného popoludnia:

14:00 Privítanie 10 min
14:10 Úvod do témy prostredníctvom aktivity zo súboru metód (vysvetlenie pojmov / príčiny, motívy / dôsledky pre zúčastnených) 20 min
14:30 Prednáška k právnym skutočnostiam 10-20 min
PRESTÁVKA
15:00 Hranie rolí: Zahranie súdneho pojednávania alebo konferencie so všetkými zúčastnenými 90 min
16:30 Diskusia a úvahy 30 min
17:00 Zhodnotenie a záver 10 min

Zdroje

Späť na začiatok