Späť na obsah

Hranie rolí

Plánovanie hodiny - Krok 1
Vzbudenie záujmu o tému

Už úvod by mal v účastníkoch prebudiť zvedavosť. Inšpiráciu na aktívny úvod do témy nájdete v našich metódach. Môžete si vybrať vhodnú metódu podľa zloženia skupiny.

Poznámka:

Následne po použití jednej z metód odporúčame rozhovor v kruhu. V ňom vysvetlite mladým jednotlivé pojmy a konkretizujte možné príčiny a dôsledky.

Možné otázky:

  • Čo myslíte, sú možné príčiny, prečo niekto...
  • Aké následky to môže mať pre obeť a aké pre páchateľa? (Prechod k právnym aspektom, ale nezabudnite aj na fyzické a psychické dôsledky.)
Späť na začiatok