Späť na obsah

Hranie rolí

Plánovanie hodiny - Krok 2
Prednáška k právnym skutočnostiam

Tu odporúčame prizvať externého odborníka. Ten účastníkom sprostredkuje obsiahle vedomosti, ktoré môže ilustrovať na konkrétnych prípadoch zo života. Odborníkom sa však môžete stať aj vy, naštudovaním teoretických poznatkov a odporúčaných online materiálov na iných stránkach. S novými vedomosťami môžete potom aj vy uviesť účastníkov do právneho hľadiska.

Následne: Čas na otázky, krátka diskusia v kruhu

Späť na začiatok