Späť na obsah

Hranie rolí

Plánovanie hodiny - Krok 4
Diskusia a úvahy

V diskusnej fáze ide predovšetkým o o výmenu pocitov a pohľadov na vec, o podnietenie procesu porozumenia a o to, aby sa účastníci – aspoň slovne – zhodli na niektorých základných poznatkoch (napr. že každý vníma útoky na svoju osobu inak a tiež sa inak s nimi vyrovnáva).

To je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je utvoriť kruh zo stoličiek, pričom režisér zapojí prítomných do diskusie pomocou cielených otázok.

Pomôcť pri moderovaní diskusie vám môžu nasledovné otázky:

  • Aký je právny stav?
    Poznámka: V prípade, že nemáte k dispozícii miestneho odborníka, musíte si zozbierať informácie o situácii vo vašej krajine. V tejto fáze je totiž veľmi dôležité, aby ste účastníkov oboznámili s presnými faktmi.
  • Ako rozhodol sudca/vedenie?
  • Ako sa správali herci?
  • Reagovali ste správne alebo ste mohli/mali reagovať inak? Čo by sa tým možno zmenilo?
  • Aké pocity si mohli pozorovatelia všimnúť? Očakávali ste tieto pocity?
  • Ako sa dá vyrovnať s vlastnými pocitmi, ako rozpoznať a rešpektovať pocity iných a ako "posilniť" seba a ostatných v konkrétnom prípade?

Iná možnosť je nechať najskôr všetkých hercov referovať o svojich pocitoch počas hry. Následne každý z pozorovateľov uvedie tri najvýstižnejšie poznámky zo svojho dotazníka a až potom všetci spoločne prejdú k diskusii a úvahám. Aj tu môžu byť pri moderovaní nápomocné otázky uvedené vyššie.

Alternatívou k dotazníkom môžu byť samolepiace papieriky. Každý pozorovateľ dostane tri papieriky, na ktoré fixovkou napíše tri najvýstižnejšie výrazy, otázky či poznámky.

Späť na začiatok