Späť na obsah

Hranie rolí

Plánovanie hodiny - Krok 5
Zhodnotenie a záver

Predtým, než sa so skupinou rozlúčite, je veľmi užitočné zozbierať v krátkosti spätnú väzbu, aby ste získali celkový obraz o vyučovacej jednotke. Nabudúce môžete ponechať tie časti, ktoré mali dobrú odozvu, a naopak zmeniť/nahradiť tie časti, ktoré boli hodnotené slabo. Dotazník pre účastníkov nájdete tu.

Späť na začiatok