K vsebini

O nas

Cybermobbing
- Izobraževalni projekt za nadaljnje izobraževanje pedagogov

Opis projekta

Digitalne naprave in internet igrajo v življenju otrok pomembno vlogo in zato otroci danes odraščajo v okolju, ki se bistveno razlikuje od okolja, v katerem so odraščali njihovi straši. Virtualna okolja se v gospodinjstvih in izobraževalnih ustanovah vse bolj množijo in tako uporabljajo skoraj vsi otroci nove medije praktično vsak dan. Čeprav je ta uporaba v večini primerov povsem neoporečna, kljub temu skriva določene nevarnosti. Prav zato je nujno, da otroci spoznajo varno rokovanje z novimi mediji, pri tem pa igrajo učitelji in starši pomembno vlogo. Vendar pa so učitelji in starši praviloma manj vešči uporabe novih medijev kot njihovi učenci in otroci. Različne analize in poročila o varnosti na internetu zato prihajajo do enakega zaključka: starši in pedagogi morajo izboljšati svoja tehnična znanja, da bi se približali ravni znanja mladostnikov. Predvsem ko gre za spletno nasilje so neposredno prizadete tudi šole. Zato je pomembno, da so pedagogi primerno pripravljeni, saj lahko le tako delujejo preventivno in nudijo podporo v primerih spletnega nasilja na šolah.

Večjezična spletna stran cyberhelp.eu nudi pedagogom možnost nadaljnega izobraževanja na tem področju: tukaj je moč najti informacije in učne materiale o spletnem nasilju, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo v učilnicah. Gradiva so v pomoč pri vključitvi tematike spletnega nasilja in prevetivnega delovanja v učne načrte, ob tem pa se učitelje opremi z informacijami, da lahko v konkretnem primeru ustrezno reagirajo. Poleg tega nudi spletna stran sodobno orodje mreženja: je preprosto dostopna, prijazna uporabnikom in primerna za širok spekter uporabnikov. Na ta način omogoča učiteljem izmenjavo materialov in izkušenj s kolegi ter spodbuja diskusijo. Spletna stran je na voljo v angleščini, bolgarščini, nemščini, litovščini, romunščini, slovaščini, slovenščini in španščini.

Partnerji

Na začetek