K vsebini

8-9 razred

Podatki in dejstva o spletnem nadlegovanju

Reprezentativni podatki o pogostosti spletnega nadlegovanja iz nemške študije JIM in evropske študije na osnovi spletne ankete med evropskimi otroki (EU Kids).

Spletno nadlegovanje v Nemčiji

JIM, Študija Zveze za raziskavo medijev v pedagogiki leta 2013 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest):

 • od leta 1998 naprej opravlja reprezentativne raziskave o ravnanju 12- do 19- letnikov z mediji in informacijami,
 • dejstva s področja spletnega nadlegovanja:
  • 12 odstotkov mladih uporabnikov interneta navaja, da so o njih po internetu že širili napačne ali žaljive informacije (predvsem 14-15 letniki pa tudi 16-17 letniki s po 16% odstotki, mladostniki s srednjih poklicnih šol 20%, naravoslovnih gimnazij s 17%, splošnih gimnazij 7%).
  • Pri 12,5 odstotkih so bile na internetu brez predhodnega dovoljenja objavljene neprijetne ali žaljive fotografije
  • Pri 32 odstotkih je enkrat v krogu znancev že prišlo do tega, da so nekoga po internetu ali mobilnem telefonu hoteli „uničiti“ (12-13 let: 14%, 14-15 let: 31%, 16-17 let: 35%, 18-19 let: 32%).
  • 23 odstotkov je navedlo, da je v krogu njihovih znancev oseba, ki so jo po internetu že skušali popolnoma diskreditirati in onemogočiti
  • 7 odstotkov mladih uporabnikov interneta se je že samih znašlo v vlogi žrtve spletnega nadlegovanja (12-13 let: 5%, 14-15 let: 9%, 16-17 let: 8%, 18-19 let: 5%). Pri tem je stopnja tovrstnega nasilja večja pri dekletih (9%) kot pri fantih (5%).

Ali v krogu svojih znancev poznaš koga, ki je že bil po internetu ali pa mobilnem telefonu nadlegovan?

Kje?

 • V skupnosti (community): 23%
 • V klepetalnici: 6%
 • Preko telefona: 5%
 • Na forumih: 2%
 • Drugje: 1%

Vir: JIM 2013, podatki v odstotkih
Mladostniki, informacija, (multi-)medija. Osnovna študija o odnosu nemških 12- do 19- letnikov do medijev. Publikacijo je izdal: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

Spletno nadlegovanje v evropskih primerjavah

Raziskava EU Kids Online (2011)

 • Reprezentativna anketa opravljena med 25.000 evropskimi otroki in mladostniki v starosti od 9 do 16 let o njihovih izkušnjah s spletnim nadlegovanjem
  • 6 odstotkov vprašanih otrok in mladostnikov iz vse Evrope je potrdilo, da so v obdobju zadnjih 12 mesecev prišli v kontakt s spletnim nadlegovanjem bodisi kot žrtve bodisi kot storilci oziroma napadalci.

Nadlegovanje na spletu in izven njega - primerjava evropskih držav

Države EU (%)

Vprašanje: Ali je v zadnjih 12. mesecih kdo s teboj ravnal žaljivo ali nesramno? Ali se ti je to v zadnjih 12. mesecih zgodilo v katerem koli trenutku tudi na internetu? Baza podatkov: Vsi otroci, ki uporabljajo internet (EU Kids Online).

Vir: www.klicksafe.de

Na začetek