K vsebini

8-9 razred

Učni cilji

Učenke in učenci

  • ...se naučijo bolj pozorno spremljati pojave spletnega nadlegovanja.
  • …se naučijo razumeti, kaj spletno nadlegovanje sploh je.
  • …se naučijo sprejemanja resničnega in v določeni meri tudi svojega lastnega sveta.
  • …se naučijo prepoznavati različne vidike spletnega nadlegovanja.
  • …izdelajo pravila obnašanja za prizadete, sošolce, učitelje in starše.
  • …doumejo, kje ležijo vzroki za mobing
Na začetek