K vsebini

8-9 razred

Tvoje mnenje je zaželjeno

Tema me je nagovorila in mi vzbudila zanimanje.
Izvedel/a sem veliko novih reči.
V pogovor mi je uspelo vključiti dosedanje izkušnje.
Dane naloge sem lahko zelo dobro rešil/a.
Intenzivno sem sodeloval/a.
Ta učna ura je bila zabavna.

Tega ne bom tako hitro pozabil/a:

Na to bom od sedaj vedno pozoren/a:

Posebej všeč mi je bilo:

Najmanj zanimivo je bilo:

Na začetek