K vsebini

Napotki za razgovor

Uvod

Napotki za vodenje pogovora z otroci in mladimi so namenjeni svetovalcem in jim nudijo oporne točke, katerih cilj je vzpostaviti primerno socialno okolje. Žrtev na ta način lažje stopi iz svoje izolacije in se med svetovanjem dobro počuti.

Pomembno je vključiti vse udeležence, saj je spletno nadlegovanje proces, ki ga določa dinamika skupine.

Ta proces se razlikuje od primera do primera. Mladi, ki prihajajo na svetovanje imajo najrazličnejše težave in pri tem igrata okolje ter socializacija bistveno vlogo.

Na podlagi naslednjih primerov pogovorov o sekstingu, poziranju in groomingu smo izdelali po en dialog.

Dialogi so mišljeni izključno kot vir idej.

Na začetek