K vsebini

Igra vlog

Uvod

Igra vlog o spletnem nadlegovanju in njegovih pojavnih oblikah
- učna ponudba za otroke in mladino -

Cilj metode, ki jo imenujemo "igra vlog" je, da poleg vživljanja v posamezno vlogo udeleženci preizkušajo ter utemeljujejo tudi alternativno vedenje. Udeleženci tako lažje razumejo stališče svojega sogovornika ter spoznajo, da internet ni brezpravni prostor. Istočasno spoznajo različne strategije ravnanja, ki jim bodo pomagale, če se jim kaj takšnega pripeti v vsakdanjem življenju. V diskusiji, ki sledi igri vlog, gre predvsem za to, da udeleženci izmenjajo svoje občutke in stališča ter na ta način bolje razumejo druge. Hkrati je cilj, da se vsaj do določene mere zedinijo glede temeljnih spoznanj (na primer, da vsak človek napad nase sprejme drugače in se s takšno situacijo drugače spoprijema).

Poleg tega igra vlog udeležence poveže na igriv in informativen način.

Na začetek