K vsebini

Igra vlog

Kartice vlog za sodno obravnavo

Kartica vlog: Sodnik/sodnica

 • Tvoja vloga je, da zavzameš nevtralno držo, ki vsem udeležencem omogoča, da predstavijo svoj pogled na situacijo.
 • Skrbiš za to, da obravnava poteka pravično in spoštljivo.
 • Obravnavo odpreš in vodiš.
 • Najprej predstavi prisotnim situacijo.
 • Pozanimaj se o pravnih okvirnih in razloži, zakaj je bila vložena obtožba.
 • Pozovi vse, da predstavijo svoje stališče.
 • Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a dobil/a več informacij.
 • Posvetuj se s porotniki. Dobro razmislite, po katerih kriterijih in zakonih bi radi odločali.

Kartica vlog: Porotnik/i

 • Tvoja vloga je, da predstavljaš prisotnost ljudstva.
 • Sodniku svetuješ pri odločanju.
 • Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a dobil/a več informacij.
 • Pred branjem sodbe se dobro posvetuj s sodnikom/sodnico.
 • Dobro razmislite, po katerih kriterijih in zakonih bi radi odločali.

Kartica vlog: Odvetnik žrtve

 • Tvoja naloga je pomagati žrtvi.
 • Pozorno poslušaj predstavitev situacije in pomagaj jasno in razumljivo predstaviti žrtvino stališče.
 • Poskušaj čim bolj natančno opisati posledice dogodka - kako se je spremenilo življenje žrtve.
 • Poišči dokaze in priče, ki lahko pomagajo žrtvi.
 • Skupaj z žrtvijo razmislita, kako bosta dogodek predstavila sodišču.

Kartica vlog: Odvetnik storilca

 • Tvoja naloga je pomagati storilcu.
 • Pozorno poslušaj predstavitev situacije in pomagaj jasno in razumljivo podati situacijo.
 • Skušaj čim bolj natančno razložiti storilčeve vzgibe in kaj je z dejanji hotel/a doseči.
 • Poišči dokaze in priče, ki so lahko koristni za storilca.
 • Skupaj s storilcem/storilko razmislita, kako bosta primer predstavila sodišču.

Kartica vlog: Žrtev

 • Tvoja vloga je, da se poskušaš vživeti v žrtev.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako boš predstavil/a "svojo" situacijo.
 • Razmisli, kakšne posledice ima dogodek za tvoje življenje.
 • Kaj so bile tvoje prvi misli kaj si najprej storil/a?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Kakšen se ti je zdel storilec/storilka?

Kartica vlog: Storilec/storilka

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v storilca.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako boš predstavil/a "svojo" situacijo.
 • Razmisli, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si hotel/a z njim doseči.
 • Kaj so bile tvoje prvi misli kaj si najprej storil/a?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Kakšna se ti je zdela žrtev?
 • Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.

Kartica vlog: Mati/oče žrtve

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta žrtve.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kako si izvedel/a o dogodku in kakšna je bila tvoja reakcija.
 • Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
 • Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
 • S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Mati/oče storilca/storilke

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta storilca oziroma storilke.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kako si izvedel/a o dogodku in kakšna je bila tvoja reakcija.
 • Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
 • Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
 • S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Sostorilci

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v sostorilca.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli o tem, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si z njim hotel/a doseči.
 • Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Kakšna se ti je zdela žrtev?
 • Kakšen je bil storilec/storilka?
 • Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.

Kartica vlog: Skrbnik
(npr. razredničarka/trener)

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v vlogo skrbinka žrtve in/ali storilca.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kako si izvedel/a o dogodku in kako si reagiral/a.
 • Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
 • Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
 • S kom si govoril/a o tem?

Kartice za samostojno izpolnjevanje
(izpolni jih lahko pedagog ali učenec/učenci)

Zaključna kartica za igralce igre vlog

V nadaljevanju najdete kartice, ki jih lahko razdelite izbranim vlogam. Te lahko imajo po sodni obravnavi kratek monolog, v katerem predstavijo svoje misli in občutke ob dogodkih. Vsak igralec naj govori le eno ali dve minuti.

Po sodni obravnavi

V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi

V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi

V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi

V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi

V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi

V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Na začetek