K vsebini

Igra vlog

Kartice vlog za konferenco

Kartica vlog: Vodstvo institucije (npr. direktor, nadzorni odbor)

 • Vloga vodstva je, da zavzame nevtralno stališče, ki vsem omogoča predsaviti svoje mnenje.
 • Skrbiš za to, da je vzdušje konference stvarno in da vsi ostanejo spoštljivi.
 • Ti odpreš in vodiš konferenco.
 • Najprej na kratko predstavi stanje.
 • Pozovi vse, da predstavijo svoje stališče.
 • Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a dobil/a več informacij.
 • Pozanimaj se, katera pravila so bila prekšena in kako v takšnih primerih postopajo v tej ustanovi.
 • Dobro se posvetuj z udeleženci. Natančno premislite, katere kriterije želite uporabiti.

Kartica vlog: Svetovalni odbor vodstva (npr. svet učiteljev, predsedstvo)

 • Tvoja vloga na tej konferenci je svetovalna.
 • Pomagaš vodstvu pri odločanju.
 • Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a imel/a več informacij.
 • Posvetuj se z vodstvom.
 • Dobro razmislite, po katerih kriterijih bi radi odločali.

Kartica vlog: Skrbnik
(npr. razredničarka/trener)

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v vlogo skrbinka žrtve in/ali storilca.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si reagiral/a.
 • Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Podaj svoje mnenje preden vodstvo sprejme odločitev.

Kartica vlog: Predstavnik/ca skupine (predstavnik ali predstavnica razreda, kapitan moštva)

 • Tvoja naloga je, da se uvedeš v svetovalno vlogo predstavnika skupine.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si reagiral/a.
 • Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Podaj svoje mnenje preden vodstvo sprejme odločitev.

Kartica vlog: Žrtev

 • Tvoja vloga je, da se poskušaš vživeti v žrtev.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kakšne posledice ima dogodek za tvoje življenje.
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Kakšen se ti je zdel storilec/storilka?

Kartica vlog: Storilec/storilka

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v storilca.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli o tem, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si z njim hotel/a doseči.
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Kakšna se ti je zdela žrtev?
 • Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.

Kartica vlog: Mati/oče žrtve

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta žrtve.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si reagiral/a.
 • Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Mati/oče storilca/storilke

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta storilca oziroma storilke.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si reagiral/a.
 • Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Sostorilci

 • Tvoja vloga je, da se vživiš v sostorilca.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli o tem, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si z njim hotel/a doseči.
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Kakšna se ti je zdela žrtev?
 • Kakšen se ti je zdel storilec/storilka?
 • Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.

Kartica vlog: Priče (sošolci in sošolke, prijatelji in prijateljice)

 • Tvoja naloga je, da se vživiš v vlogo priče.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si reagiral/a.
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
 • Kaj od tega je pomembno in je potrebno deliti z ostalimi pred dokončno odločitvijo?

Kartica vlog: Svetovalni odbor institucije (npr. šolski svet)

 • Tvoja naloga je, da se vživiš v vlogo svetovalca/svetovalke.
 • Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš, kako si doživel/a situacijo.
 • Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si reagiral/a.
 • Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
 • Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
 • S kom si govoril/a o tem?
 • Podaj svoje mnenje preden vodstvo sprejme odločitev.

Kartice za samostojno izpolnjevanje
(izpolni jih lahko pedagog ali učenec/učenci)

Zaključna kartica za igralce igre vlog

V nadaljevanju najdete kartice, ki jih lahko razdelite izbranim vlogam. Te lahko imajo po sodni obravnavi kratek monolog, v katerem predstavijo svoje misli in občutke ob dogodkih. Vsak igralec naj govori le eno ali dve minuti.

Po konferenci

V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci

V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci

V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci

V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci

V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci

V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Na začetek