K vsebini

Igra vlog

Navodila za skupino opazovalcev

Namig:

Pozorno opazuj igro vlog in si zabeleži najmanj tri in največ sedem ključnih besed, ki opisujejo prikazane scene. Morda ti pomagajo naslednji namigi:

  • To je naredilo velik vtis name!
  • Tega nisem vedel/a!
  • To bi naredil/a drugače!
  • To me je razveselilo/ moral/a sem se smejati!
  • To me je razjezilo!
Na začetek