K vsebini

Igra vlog

Okvirni podatki/pogoji

Ciljna skupina:
otroci in mladi do 12 let
Okvir ukrepov:
skupinska dejavnost (najmanj 10 udeležencev)
Kraj:
organizacije za otroke in mladino, mladinski centri, šole
Časovni okvir:
2-3 ure
Pogoji:
Velik prostor/ aula ali podobno, kjer je na voljo dovolj prostora za izvedbo igre vlog (sodna obravnava/konferenca) in stoli postavljeni v krogu oziroma v vrstah. →Poleg tega naj bo to prostor, ki zagotavlja zasebnost in nemoteno izvedbo dejavnosti.
Material:
Poleg stolov za vse udeležence potrebujete še 5-7 miz in eventuelno tudi računalnik z dostopom do interneta. Svetujemo tudi, da si pripravite tablo, ustrezna pisala (kredo, flomastre), magnete ipd. Če želite posneti igro vlog, potrebujete seveda tudi kamero z ustrezno opremo.
Dodatne namige glede materialov, ki so potrebni za izvedbo najdete med opombami pri vsaki vaji/enoti/metodi.
Če želite igro vlog dodatno oživiti, lahko uporabite tudi različne rekvizite, ki si jih prav tako pripravite vnaprej.
Na začetek