K vsebini

Igra vlog

Učni cilji

Otroci oziroma mladi:

  • ... postanejo dovzetnejši za vprašanja spletnega nadlegovanja v vseh njegovih pojavnih oblikah.
  • ...bolje razumejo pojme (spletno nadlegovanje, seksting...).
  • ...spoznajo različne vloge ljudi, ki so udeleženi pri spletnem nadlegovanju.
  • ...spoznajo občutke in misli žrtev spletnega nadlegovanja in z njimi sočustvujejo.
  • ...izdelajo strategije, s katerimi preprečijo spletno nadlegovanje in njegove pojavne oblike oziroma bolje vedo, kako ravnati, če so z njim soočeni.
Na začetek