K vsebini

Igra vlog

Potek - Uvod

Igra vlog v obliki aktivnega popoldneva:
"Preprečimo spletno nadlegovanje!" - skupaj smo močnejši v boju proti spletnemu nadlegovanju

Primer aktivenga popoldneva:

14:00 Pozdrav 10 min.
14:10 Uvod v tematiko s pomočjo aktivnosti iz nabora metod (obrazložitev pojmov/vzroki-motivi/posledice za udeležene) 20 min.
14:30 Kratka predstavitev pravnih okvirov 10-20 min.
ODMOR
15:00 Igra vlog: Igranje sodne obravnave oziroma konference 90 min.
16:30 Razmislek in pogovor 30 min.
17:00 Evalvacija in zaključek 10 min.

Viri

Na začetek