K vsebini

Igra vlog

Potek - Korak 1
Zbuditi zanimanje za temo

Že uvod naj zbudi radovednost udeležencev. V našem naboru metod lahko najdete ideje za aktivni uvod v temo. Izberite metodo, ki najbolje ustreza sestavi vaše skupine.

Namig:

Svetujemo, da po izvajanju ene od teh metod z mladimi načnete pogovor, v katerem obrazložite pojme in skupaj razmislite o možnih vzrokih in posledicah spletnega nadlegovanja.

Možna vprašanja:

  • Kaj so po vašem mnenju vzroki za...
  • Kakšne posledice lahko imajo dejanja za žrtve in storilce? (Razmislek o pravnih vprašanjih, vendar vključite tudi psihične in fizične posledice)
Na začetek