K vsebini

Igra vlog

Potek - Korak 2
Kratka predstavitev pravnih okvirov

Svetujemo, da povabite zunanjega strokovnjaka, ki bo lahko izčrpno predstavil pravne okvire. Običajno lahko predstavi konkretne življenjske primere, ki mlade še posebej zanimajo. Vendar se lahko s pomočjo obsežnih informacij ter povezav na relevantne spletne strani tudi sami dobro informirate in primerno pripravite na predavanje.

Po zaključku: Čas za vprašanja, kratka diskusija

Na začetek