K vsebini

Igra vlog

Potek - Korak 4
Faza reflekcije in diskusije

V fazi refleksije in diskusije gre predvsem za to, da se udeleženci pogovorijo o različnih občutkih in pogledih na predstavljeno situacijo, da začnejo razvijati razumevanje ter da oblikujejo nekaj skupnih načel, o katerih se vsi strinjajo (recmo, da vsi ljudje različno reagirajo na napade nase ter da se s tem različno spopadajo).

To lahko dosežemo z različnimi metodami. Ena možnost je diskusija v krogu, ki jo vodi vodja igre ter s postavljanjem vprašanj v pogovor vključi vse udeležence.

Naslednja vprašanja vam lahko pomagajo pri vodenju diskusije:

  • Kakšna je pravna podlaga?
    Namig: V primeru, da nimate na voljo strokovnjaka, ki bi lahko pomagal pri zakonskih vprašanjih, se morate sami informirati o zakonski podlagi primera. V tej fazi je zelo pomembno, da udeležencem predstavite prave informacije.
  • Kako je odločil sodnik/vodstvo?
  • Kako so se vedli akterji?
  • Ali so reagirali pravilno ali bi morali reagirati drugače? Kaj bi se v tem primeru spremenilo?
  • Kakšna čustva so lahko opazili gledalci? Ali so pričakovali ta čustva?
  • Na kakšen način se lahko soočimo z lastnimi čustvi, kako lahko spoznamo čustva drugih ter jih spoštujemo? Kako lahko sebe in druge "okrepimo" v konkretnem primeru?

Ena možnost je, da vodstvo igre pozove vse akterje, da poročajo, kako so se med igro počutili in o čem so razmišljali. Potem naj vsak od gledalcev imenuje tri najbolj jedrnate ključne misli, ki si jih je zapisal med igro. Sledi skupen razmislek in diskusija. Tudi tukaj lahko zapisane misli služijo kot izhodišče.

Alternativa navodilom za opazovalce so lahko post-it lističi. Vsak gledalec prejme tri lističe in pisalo ter nanje jedrnato zapiše svoje vtise/vprašanja/pripombe.

Na začetek